.

DRAWING ART

  ငယ္စဥ္အခါ ကတဲက ပန္းခ်ီပညာ ႏွင့္ ဒီဇုုိင္း ပညာမ်ားကုုိ ပတ္၀န္းက်င္ တြင္ ေတြ ့ျမင္သမွ် ပန္းခ်ီလက္ရာမ်ား / ဒီဇုုိင္းလက္ရာမ်ားကုုိ ေလ့လာျပီး

 • က်ဴရွင္စာအုုပ္မ်ား အတြက္ ဖေယာင္းစကၠဴ ဒီဇုုိင္းေရးသားျခင္း
 • က်ဴရွင္စာအုုပ္မ်ား အတြက္ ေအာ့စက္ စာသား ေရးသားျခင္း
 • က်ဴရွင္ ေႂကာ္ျငာဘုုတ္မ်ား ေရးသားျခင္း
 • ဆုုိင္းဘုုတ္ ႏွင့္ ကားနံပါတ္မ်ား ေရးဆြဲျခင္း
 • မ်ားကုုိ အခ်ိန္ရွိသမွ် လုုပ္ကုုိင္ခဲ့ရင္း

  ၁၉၉၆ ခုုႏွစ္တြင္ FOREVER GROUP မွဖြင့္လွစ္သည့္ Graphic Design သင္တန္းအမွတ္စဥ္ (၁) ကုုိ တတ္ေရာက္ သင္ႂကားခဲ့ပါသည္။

  သင္တန္း တတ္ေရာက္ သင္ႂကားေနစဥ္ ကာလအတြင္းမွာပင္ PMG Group မွ ထုုတ္လုုပ္သည့္ ျမန္မာရမ္ ပုုိစတာေႂကာ္ျငာကုုိ ပထမဦးစြာ ေရးဆြဲ ခဲ့ပါတယ္

  သင္တန္းဆင္းျပီးေနာက္ပုုိင္း အကုုိ ဒါရုုိက္တာ ႏွင့္ အတူ ေႂကာ္ျငာရုုိက္ကူးျခင္း ၊ ပုုိစတာ ဒီဇုုိင္းေရးဆြဲဲျခင္းမ်ားကုုိ ၂၀၀၀ ခုုႏွစ္ အထိ လုုပ္ကုုိင္ရာမွ

  အကုုိ ဆံုုးပါးသြားေသာ အခါ ေႂကာ္ျငာရုုိက္ကူး ၊ တည္းျဇတ္ျခင္းမ်ားကုုိ (၃)ႏွစ္ၾကာမွ် ဆက္လက္လုုပ္ကုုိင္ခဲ့ျပီး ၊

  company တစ္ခုုတြင္ ၂၀၀၅ ခုုႏွစ္ မွ စတင္ကာ ေႂကာ္ျငာ ကုုန္ပစၥည္း ဒီဇုုိင္းေရးဆြဲျခင္း လုုပ္ငန္းကုုိ လုုပ္ကုုိင္ရင္း

  အားလပ္ခ်ိန္မ်ားတြင္ ပန္းခ်ီကားမ်ားကုုိ ေရးဆြဲ ျပသလွ်က္ ရွိပါသည္ ။  VisualLightBox - jQuery plugin tutorial
  image 1 image 2 image 3 image 4 image 5 image 6
  image 1 image 2 image 3 image 4 image 5 image 6
  image 1 image 2 image 3 image 4 image 5 image 6
  image 1 image 2 image 3 image 4 image 5 image 6
  image 1 image 2 image 3 image 4 image 5 image 6
  image 1 image 2 image 3 image 4 image 5 image 6
  image 1 image 2 image 3 image 4 image 5 image 6

  MY DRAWING ARTS